״עקרונות האינטגרציה של הפסיכותרפיה״

 

מרצה: ד״ר שרון זיו ביימן

מיקום: תיכונט, רחוב שושנה פרסיץ 3, תל אביב

תאריך:  שישי ה-20.5.16 בין השעות 0800-1400

 

אחת המגמות הבולטות בתחום הפסיכותרפיה הינה מגמה של אינטגרציה בין גישות טיפול הבאה לידי ביטוי בצמיחתו של גוף ידע תיאורטי, קליני ומחקרי העוסק בנושא. למעלה משומנים האחוזים המטפלים מדווחים על כך עבודתם מאופיינת באינטגרציה גם אם הם מזוהים במקביל עם גישה טיפולית אחת או יותר באופן מובהק. הידע המצטבר משרטט תמונה לפי משתני המטופל (סוג הבעיה, משתני אישיות, העדפות, חומרת המצוקה), אפיונים תרבותיים, גורמים משותפים לכל הגישות ובמרכזם הקשר הטיפולי והתערבויות טיפוליות שנמצאו יעילות לסוגי בעיות שונות מייצרים מטריצה מורכבת מתוכה חשוב להציע למטופלים את האפשרויות המיטביות. מטרת יום העיון הינה להעניק למטפלים ידע על ההיסטוריה של התחום, להציג גישות מרכזיות לאינטגרציה בין גישות טיפוליות, לסקור מודלים טיפוליים מרכזיים בתחום המייצגים מגוון ישות לאינטגרציה ולהדגים עבודה אינטגרטיבית. 

 

 

על המרצה: 

ד"ר שרון זיו ביימן - פסיכולוגית קליניתֿ, מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות.

 

 

תוכנית היום:

0830 - התכנסות 

0900 - ההיסטוריה של התנועה לאינטגרציה של הפסיכותרפיה וגישות מרכזיות בתחום 

0945 - מודלים מרכזיים:

            גורמים משותפים – מרוזנצוייג ועד Dancan, Miller, Wampold & Hubble

1030 - הפסקה

1100 - אינטגרציה תיאורטית - פסיכודינמיקה מעגלית – ווכטל 

            המודל הטרנסתיאורטי -   Prochaska, Norcross & DiClemente

            אקלקטיות – Systematic Treatment Selection (STS)  - Beutler et al 

1145 - הפסקת צהרים

1215 - אינטגרציה  - סיכונים, סיכויים אתגרים

1245 - הדגמה קלינית ודיון

1400 - סיום

 

קריאה מומלצת:

 

זיו ביימן, ש., שחר ,ג. (2014). מהי פסיכותרפיה אינטגרטיבית?.שיחות, כרך כ"ח, חוב' מס' 2, 1-8

 

Bresler, J., & Starr, K. E. (2015). Relational psychoanalysis and psychotherapy integration: An evolving synergy. Chapters: 1, 2.

 

Bohart, A.C., & Tallman, K. (2010). Clients: The neglected common factor in psychotherapy. In B.L. Duncan, S.C. Miller, B.E. Wampold & M.A. Hubble (Eds.), The heart and soul of change: Delivering what works in therapy (2nd ed.). Washington DC: APA. (pp. 83-110). 

 

Duncan, B. (2002) the founder of the common factors. In B.L. Duncan, S.C. Miller, B.E. Wampold & M.A. Hubble (Eds.), the heart and soul of change: Delivering what works in therapy (2nd ed.). Washington DC: APA. (pp. 3-23). 

 

Duncan, B. L., Miller, S. D., Wampold, B. E., & Hubble, M. A. (Eds.). (2010). the heart and soul of change: Delivering what works in therapy. Washington, DC: American Psychological Association. (pp, 23-45)

 

Norcross.J. & Goldfried .M. (2005). The transtheoretical approach. In Norcross.J. & Goldfried .M. (Eds.) Handbook of Psychotherapy Integration, second ed (pp. 147-170). Oxford University Press, USA.

 

Stricker, G., & Gold, J. (2006). Systematic treatment selection and prescriptive therapy. In Stricker, G., & Gold, J. (Eds.), A casebook of psychotherapy integration (pp. 29-41). Washington, DC:American Psychological Association.

 

Stricker, G., & Gold, J. (2006). Assimilative psychodynamic psychotherapy integration. In Stricker, G., & Gold, J. (Eds.), A casebook of psychotherapy integration (pp. 55-63). Washington, DC:American Psychological Association.

 

Stricker, G., & Gold, J. (2006). Client, not theory, directed: integrating approaches one client at a time. In Stricker, G., & Gold, J. (Eds.), A casebook of psychotherapy integration (pp. 225-240). Washington, DC:American Psychological Association.

 

Wachtel, P. L. (2014).  Cyclical psychodynamics and the contextual self: The inner world, the intimate world, and the world of culture and society. Chapters: 3, 7, 8. New York: Routledge

 

Ziv-Beiman, S. and Shahar, G. 2015. Psychotherapy Integration. The Encyclopedia of Clinical Psychology. 1–6.

 

 

 

 

 

 

עלות יום עיון: 220 ש״ח, 180 ש״ח לסטודנטים ומתמחים

*תינתן הנחה קבועה לנרשמים לשלוש פעילויות ומעלה

 

להרשמה אנא שלחו מייל ל - machonsadot@gmail.com

או התקשרו לכריס - 0527341212