סדרה של שלושה ימי עיון בנושא: "מודלים של אינטרסובייקטיביות בפסיכותרפיה הפסיכואנליטית: מקורות התפתחותיים, המשגות תיאורטיות ומשמעויות קליניות"

מרצה: ד״ר בועז שלגי

מיקום: תיכונט, רחוב שושנה פרסיץ 3, תל אביב

תאריכים: ימי העיון יתקיימו בימי שישי ה –30.10.15, 27.11.15, 18.12.15

 

מטרת ימי העיון היא לעקוב אחר עקרונות היסוד של הגישה האינטרסובייקטיבית בפסיכואנליזה, להציג את הנחות היסוד התיאורטיות שלה, ומתוך כך, לבחון את היישומים הקליניים הנגזרים מהן. בשלושה ימי עיון אלה ננסה לעקוב אחר קווי התפתחות שונים שהובילו אל הגישות האינטרסובייקטיביות, כאשר יעשה מאמץ הן להכיר לעומק את המקורות מהם צמחו (כמו ויניקוט, ביון ואחרים), והן לדון באופן מקיף ורחב בעמדות עצמן. בתוך כך, ננסה לעמוד הן על המשותף בין הגישות האינטרסובייקטיביות השונות והן על השונה ביניהן, תיאורטית וקלינית.

כול יום עיון יהיה בנוי משלושה חלקים, בני שעה וחצי כול אחד. החלק הראשון והשני יהיו תיאורטיים, וינסו להתחקות אחר קו התפתחות בחשיבה הפסיכואנליטית אשר הוביל לעמדה האינטרסובייקטיבית שתידון ביום זה; החלק השלישי ידון בהצגת מקרה מן הספרות, מתוך מטרה להמחיש את הרעיונות התיאורטיים שיוצגו. כך, כול אחד מימי העיון הללו יעמוד כיחידה בפני עצמו, אך המטרה תהיה גם לפתח דיאלוג בין התכנים השונים של שלושת ימי העיון, ולבנות מערך שלם ומקיף שמתוכו ניתן יהיה ליצור תמונה רבת גוונים ובו זמנית כזו המחזיקה את המשותף. 

 

על המרצה: ד"ר בעז שלגי הוא פסיכולוג קליני, ראש התכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב ומרצה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. הוא העורך המדעי של הספר "תחושת מוות נפשי" מאת מייקל אייגן, המתרגם והעורך המדעי של הספר "לגלות-מחדש את הפסיכואנליזה" מאת תומס אוגדן, ומחברו של הספר:"ניק - אגדת פסיכותרפיה".   

 

פירוט המפגשים:

 

שישי ה – 30.10.15

מפגש 1: מהתייחסות אובייקט ושימוש באובייקט אל עבר ההכרה ההדדית - מויניקוט לבנג'מין.

0800-  התכנסות 

0830-  ד. וו. ויניקוט: מהתייחסות אובייקט לשימוש באובייקט

1015-  הפסקת קפה

1030-  ג'סיקה בנג'מין: הכרה הדדית ומלכודת הקומפלמנטריות

1200-  הפסקת צהרים.

1230-  הצגת מקרה: 

Davies, J.M: Whose Bad Object Are We Anyway?Repetition and Our Elusive Love Affair with Evil

1400-  סיום

 

שישי ה – 27.11.15

מפגש 2: שתי נפשות יכולות לחלום את הבלתי ניתן לחלימה לאחת" -  מביון לאוגדן

0800-  התכנסות 

0830-  וילפרד ביון: על הכלה, חלימה וצמיחה נפשית.

1015-  הפסקת קפה.

1030-  תומס אוגדן: השלישי האנליטי, עבודת ה- reverie ופונקציית האלפא המשותפת.

1200-  הפסקת צהרים.

1230-  הצגת מקרה: תומס אוגדן: אמנות זו של פסיכואנליזה: לחלום חלומות שלא נחלמו וזעקות שנקטעו.

1400-   סיום

שישי ה – 18.12.15

מפגש 3: התמסרות, השתעבדות ודיסוציאציה: התנועה אל האחרות הלא ידועה אל מול אימת הקפיאה – משנתם של עמנואל גנט ופיליפ ברומברג. 

0800-  התכנסות 

0830-  עמנואל גנט: על התמסרות והשתעבדות.

1015-  הפסקת קפה.

1030-  פיליפ ברומברג: טראומה, דיסוציאציה, ו- Enactment

1200-  הפסקת צהרים.

1230- הדגמה: כמה וינייטות משל גנט, ברומברג ועוד.  

1400-   סיום

 

רשימת קריאה מומלצת:

ליום הראשון: 

ויניקוט, ד.וו (1969): השימוש באובייקט והתייחסות באמצעות הזדהויות. בתוך: "משחק ומציאות", עמ' 113-106. 

 

בנג'מין, ג' (1990): הכרה והרס: מתווה של אינטרסובייקטיביות. בתוך: מיטשל, ס.א. וארון, ל. (עורכים): פסיכואנליזה התייחסותית - צמיחתה של מסורת. עמ' 261-228.

 

Davies, J.M (2004): Whose Bad Object Are We Anyway?Repetition and Our Elusive Love Affair with Evil. Psychoanalytic Dialogues, 14, pp. 711-732

 

ליום השני: 

ביון, ו.ר (1962): ללמוד מן הניסיון. פרקים 3, 4, 6, 9.

 

אוגדן, ת.ה. (2009): ארבעת העקרונות של הפעולה הנפשית לפי ביון. בתוך: לגלות-מחדש את הפסיכואנליזה. עמ': 141-115.

 

אוגדן, ת.ה. (1997): Reverie  ופירוש. בתוך: על אי-היכולת לחלום. עמ' 183-162.

 

ליום השלישי: 

גנט, ע (1990): מזוכיזם, כניעה, התמסרות: מזוכיזם ככניעה של התמסרות. בתוך: מיטשל, ס.א. וארון, ל. (עורכים): פסיכואנליזה התייחסותית - צמיחתה של מסורת. עמ' 297-262.

 

Ghent, E (1995): Interaction in the Psychoanalytic Situation. Psyhoanalytic Dialogues, 5, pp: 479-491. 

 

Bromberg, P.M (2006) : Introduction: When Reality Blinks. In: Awakening the Dreamer: Clinical Journeys. pp: 1-27.    

 

 

 

עלות כל יום עיון: 220 ש״ח, 180 ש״ח לסטודנטים ומתמחים
עלות התוכנית המלאה 540 ש״ח, 450 ש״ח לסטודנטים ומתמחים

*תינתן הנחה קבועה לנרשמים לשלוש פעילויות ומעלה

 

להרשמה ומידע נוסף אנא שלחו מייל ל - machonsadot@gmail.com

או התקשרו לכריס - 0527341212