אבחון דידקטי

אבחון דידקטי נועד לאתר ליקויים בלמידה ,ומבוצע על-ידי מאבחנת דידקטית (מאבחנת מקצועית המומחית באיתור לקויות למידה). לקות למידה היא הפרעה נוירו-התפתחותית‏ הפוגעת בתפקודי למידה בסיסיים (קריאה, כתיבה וחישוב), ומפריעה באופן ניכר לאדם לרכוש ולבטא ידע ומיומנויות ברמה הצפויה מאנשים בגילו, השכלתו ומנת המשכל שלו. 

 

מאחר ולקות למידה נובעת מגורמים נוירו-התפתחותיים‏, היא בדרך כלל נמשכת לאורך כל חייו של האדם ועשויה לפגוע בתפקודו גם בבגרות טיפול מתאים עשוי לסייע לאדם עם לקות למידה לבטא ידע ומיומנויות ולהגיע למיצוי טוב יותר של הפוטנציאל האישי שלו בהקשר הלמידה הספציפי. 

 

ישנם שלושה סוגים מרכזיים של ליקויי למידה: דיסלקציה - קשיים בקריאה ובהבנת הנקרא, דיסגרפיה - קשיים בכתיבה ודיסקלקוליה - קשיים בחשיבה מתמטית. בנוסף, ישנן לקויות שפתיות וליקויי למידה לא מילוליים. אבחון דידקטי מאתר את ליקויי הלמידה, וממליץ על הדרך בה אפשר להתמודד עמם. מאחר ולקויות הלמידה מתאפיינות בהטרוגניות (לאנשים שונים יכולים להיות פרופילים מגוונים של הלקות), והן משפיעות על טווח רחב של מיומנויות למידה‏ לאדם יכולה להיות יותר מלקות למידה אחת, ובכך נוצר מצב של "תחלואה נלווית" או "תחלואה כפולה". תהליך האבחון המקצועי מתאים של לקות הלמידה מתייחס למגוון מאפייני הלקות, וכן לגורמים ובעיות נוספים העשויים להופיע לצידה. יש לציין, כי קשיים בלמידה יכולים לנבוע או להיות מועצמים על רקע קשיי קשב וריכוז, ואז יש צורך באבחון ספציפי המתמקד בקשיים אלו. לחילופין, לעיתים קשיי למידה מקורם בקשיים רגשיים - ובמקרה זה מומלץ להשלים את האבחון כך לאבחון פסיכו-דידקטי, אותו ניתן לבצע במכון.

 

אבחון של לקויות למידה כולל שימוש במגוון שאלונים ומבחנים, ומחייב התייחסות רב-תחומית וכוללת למספר מוקדים לשם איתור לקות הלמידה והמנגנונים הקשורים בה. כלי האבחון נועדו לספק למאבחן את המידע הנדרש לכתיבת האבחון ומתן אבחנה על ידי מדידה והערכה. משום שכל כלי מספק מידע מסוג מסוים בלבד, לא ניתן לקבוע אבחנה על סמך ממצאים של כלי בודד.

 

לאבחון לקויות למידה ישנן שתי מטרות מרכזיות: הראשונה היא קבלת זכאות לסיוע והתאמות מגופים רשמיים כמו משרד החינוך או המועצה להשכלה גבוהה, על ידי קביעת אבחנה רשמית מאיש מקצוע שמוסמך לכך על פי החוק. המטרה השנייה היא מיפוי של הקשיים והיכולות לצורך בניית תוכנית טיפול מתאימה. לכן, בנוסף לאבחנה, דו"ח האבחון יפרט את ההמלצות לדרכי התמודדות יעילות ומתאימות לכל מקרה. האבחון הינו רק הצעד הראשון בטיפול בלקויות למידה ואינו מהווה מענה מספק כשלעצמו. עם זאת, אבחון טוב יכול לתרום רבות להצלחת הטיפול, שיפור ההישגים בבית הספר ומניעת בעיות נלוות.